گفتاردرمانی تبریز

درمان تاخیر رشدی، اختلالات تلفظی، اتیسم/ اوتیسم، لکنت، کم توانی ذهنی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال جویدن و بلع، کم شنوایی، آفازی،فلج مغزی، شکاف لب و کام

گفتاردرمانی تبریز

درمان تاخیر رشدی، اختلالات تلفظی، اتیسم/ اوتیسم، لکنت، کم توانی ذهنی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال جویدن و بلع، کم شنوایی، آفازی،فلج مغزی، شکاف لب و کام

گفتاردرمانی تبریز

ارایه خدمات ذیل در مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز :

1- ارزیابی درمان و توانبخشی کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالی (اختلالات توجه و تمرکز)
2- ارزیابی درمان و توانبخشی اتیسم (اوتیسم)
3- ارزیابی درمان و توانبخشی کم شنوایی و ناشنوایی
4- ارزیابی درمان و توانبخشی در پردازش حسی و پردازش حس شنیداری
5- ارزیابی درمان و توانبخشی تاخیر در رشد گفتار و زبان
6- ارزیابی درمان و توانبخشی کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی
7- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات و مشکلات یادگیری
8- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات و مشکلات خواندن و نوشتن
9_-ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات تولید صداها و تلفظ
10- ارزیابی درمان و توانبخشی فلج مغزی و سی پی
11- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات و اختلالات ناشی از آسیبهای مغزی و سکته
12- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات ارتباط اجتماعی (اتیسم، آسپرگر و .......)
13- ارزیابی درمان و توانبخشی شکاف لب وکام
14- ارزیابی درمان و توانبخشی ناروانی گفتار (لکنت، کلاترینگ و ....)
15- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات جویدن و بلع
16- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات تغذیه ای
17- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات حنجره ای وصدا
18- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات ارتباطی، گفتار و زبان سالمندی

نویسندگان
پیوندهای روزانه

۵۱ مطلب با موضوع «اختلالات رشدی زبان» ثبت شده است


 

تکلیف 1: آزمون صحت حرکتی- تجدید نظر

 

آزمون استاندارد برای ایجاد و اجرای طر ح های حرکتی که امکان ردگیری دقیق را می دهند.

از بچه خواسته می شد که یک شکل بسته چاپ شده را با دست برتر خود، ردگیری کند. انگشت آزمونگر نشان دهنده ی مسیر صحیح رد گیری بود و به کودک سرنخ داده می شد که با چه سرعتی این تکلیف را در 60 ثانیه کامل کند. امتیاز صحت حرکتی با طول خطی که بین فاصله های اندازه گیری شده می افتد نشان داده می شد. هر طرف از خط می توانست ردگیری شود . امتیاز   adjustedحرکتی ، صحت حرکتی عملکرد کودک به عنوان یک عملکرد زمان بود دو مقیاس الگوی مشابه نتایج را نشان دادند. تحلیل های آماری نشان می دهد که گروه بی ثبات ضیف تر از سه گروه دیگر عمل می کردند کنتری تاخیر و با ثبات مساوی عمل کردند.

تکلیف2: یادگیری کلمات بی معنا

این تکلیف توانایی ایجاد و اجرای طرح های حرکتی را برای تولید کلمات بی معنا می سنجد. داستان گویی از روی تصویر که شخصیت های داستان اسامی بی معنا داشتند( تولید خوداگیخته)

گروه بی ثبات در تکلیف نامیدن بیانی ضعیف تر از سه گروه دیگر عمل کردند.

مقایسه عملکرد چهار زیر گروه در تکلیف درکی:

هر چهار گروه برابر بودند ولی گروه بی ثبات کمی ضعیف تر بود.

 پس کودکان با خطای بی ثبات نسبت به دیگر کودکان با اختلال گفتاری در تکالیف کلامی و غیر کلامی ضعیف تر بودند پس این کودکان احتمالا مشکل در طرح ریزی حرکتی دارند که فقط خاص گفتار نیست.09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
Tabslp.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۷ ، ۱۶:۴۰
jafar masumi

آسیب طرح ریزی واج شناختی

از کودکان خواسته شد 25 تصویر را 3 بار تکرار کنند که هر بار با فعالیت بعدی 15 دقیقه فاصله داشت.

 

تحلیل کمی:

تحلیل آماری نشان می دهد که گروه بی ثبات کلمات را خیلی بیشتر از گروه های دیگر متفاوت تلفظ می کنند و گروه کنترل کمترین میزان بی ثباتی را داشتند.

تحلیل کیفی:

انواع بی ثباتی به صورت کیفی تحلیل شد 71 درصد بی ثباتی گروه کنترل: جانشینی در خطا های رشدی

73 درصد گروه تاخیر: جانشینی در خطا های رشدی در 1 یا 2 آزمایش و تولید صحیح در بقیه.

*الگوی بی ثباتی ممکن است نشان دهنده ی ظهور تولید صحیح باشد

35 درصد بی ثباتی در گروه با ثبات: خطاهای رشدی جانشین و تولید صحیح و 29 درصد زمانی که یک خطای رشدی با یک شکل صحیح جانشین می شد و 36 درصد بی ثباتی آن ها در خطا های غیر رشدی متفاوت بود. فقط 18 درص بی ثباتی گروه بی ثبات خطای رشدی جانشینی و تولید صحیح بود و 13 درصد خطاهای غیر رشدی جانشینی و تولید صحیح بود.

69 درصد بقیه بی ثباتی ها: شکل های مختلف خطا برای یک کلمه بود.

تحلیل آماری نشان داد که گروه بی ثبات به طور معنا داری متفاوت و پایین تر از گروه های دیگر عمل کنند که انتظار می رفت.

اما تفاوت آماری بین گروه کنترل و گروه با ثبات انتظار نمی رفت .

تغییر پذیری بیشتر گروه باثبات در مقایسه ببا گروه کنترل نشان دهنده ی تغییر خود انگیخته سیستم واج شناختی آن هاست که الزاما مثبت نیست، زمانی که اکثر خطا ها شکل های غیر رشدی جایگزین شده بودند.

بیشترین تغییر پذیری : گرو بی ثبات

الگوهای مختلف بی ثباتی نشان می دهند که تفاوت بین گروه ها به سادگی یک مقیاس نیست. مثال ها نشان می دهد که بیشتر شکل ها برای یک کلمه ، بیشتر از یک   segmentرا شامل می شود این داده ها نشان می دهد مشکل در جمع آوری برنامه ها برای تولید یک کلمه است .

برای بررسی ماهیت نقص پایه ای در تولید متغییر زیر گروه بی ثبات، برآفورد و داد، توانایی این زیر گروه را در ایجاد برنامه های حرکتی برای اعمال غیر کلامی و کلامی مقایسه کردند.

09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
Tabslp.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۷ ، ۰۹:۱۸
jafar masumi

آگاهی واج شناختی:

بررسی مهارت های آگاهی واج شناختی در کودکان با ثبات, بی ثبات, با تأخیر و کنترل.

در کشف  alliteration(کلماتی که با صدای مشترک آغاز میشود) و قافیه, گروه با ثبات در مقایسه با دیگر گروه هاضعیف تر عمل کردند.در تکلیف شمارش هجا, گروه بی ثبات ضعیف تر از گروه کنترل بودند و مشکل در تکرار کلمه داشتند. کودکانی که به طور باثبات از الگوهای خطای غیر رشدی استفاده میکنند, ضعیف تر عمل میکنند, در مقایسه با دیگر کودکان نقص زبانی شناختی دارند. کفتار کودکان با مهارت های واج شناختی ضعیف, دارای کاربرد قوانین واج شناختی غیر رشدی است. گروه های دیگر ظاهرأ آگاهی واج شناختی طبیعی دارند و همانند گروه کنترل عمل میکنند.

09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
Tabslp.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۷ ، ۰۹:۳۶
jafar masumi

آسیب  واژگانی:

برخی مطالعات => کودکان با اختلال واج شناختی اغلب اختلال یادگیری زبان عمومی دارند.

برخی مطالعات دیگر=> بین کودکان با اختلال گفتاری و گروه کنترل در مقیاس های غربالگری زبان نحو و معنی شناسی تفاوت وجود ندارد.

شواهدی وجود دارد که هر چند مولفه های مختلف زبان به طور مستقل, عملکرد جنبه های سیستم های زبانی کودکان را نشان نمیدهد.

ارتباط بین مونولوژی و لکسیکان, به طور خاص بررسی شده است.

کودکان قوانین واج شناختی را از اطلاعاتی که در   lexicon   ذهنی اشان دارند, استخراج میکنند, lexicalاحتمالأ روی برون داد واج شناختی اثر دارد.شواهد زیر نشان داده اند که کودکان با رشد طبیعی که  lexiconبزرگتری دارند, محدوده ی وسیع تری از صداهای گفتاری و توالی های صدای گفتاری را تولید کنند.هرچند این نتایج نیازمند تفسیر با احتیاط است. ارتباط ممکن است علت و معلولی نباشد, بلکه هر دو و منعکس کننده ی یک عامل دیگر باشند که سرعت رشد زبان را تعیین میکند. مثلأ توانایی یکپارچه کردن اطلاعات از سیستم های ذهنی مختلف. نیاز برای انجام مطالعات در مورد کودکان با اختلالات گفتاری هم وجود دارد. بنابراین اولین آزمایش عملکرد زیر گروه های کودکان با اختلال گفتاری را در مقیاس های واژگان درکی و بیانی مقایسه میکند.

09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
Tabslp.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۷ ، ۰۹:۰۹
jafar masumi

یادگیری فونولوژی در کودکان

عوامل موثر بر رشد واج شناختی:

جنس

چندمین فرزند خانواده بودن

تجربیات زبانی

انتظارات خانواده و مراقبین 

اولین کلمات قابل تشخیص: 12 ماهگی

تولید گفتار نیازمند زمان بندی صحیح و حرکات دقیق است که شامل امتیازات عضلات است. مهارت های حرکتی- عصبی زمان میبرد تا آموخته شوند. 

تشخیص افتراقی اختلالات واج شناختی

روش های بررسی اختلالات گفتاری:

مطالعات تک موردی

مطالعات گروهی (گروه های ناهمگن) 

مطالعات تک موردی:کودکان با اختلالات واج شناختی در تقلید کلمات بی معنی نسبت به کلمات واقعی خطای کمتری دارند.

مطالعات گروهی: حتی با متولوژی و تکالیف یکسان نتایج مبهم و متناقض داشتند.

*کودکان با اختلال واج شناختی از بعد نقص زمینه ای, گروه همگنی نیستند پس در تکالیف یکسان متفاوت عمل میکنند.

تئوری های زبان شناختی:

تئوری های زبان شناختی که انواع خطاهای کودکان با اختلالات گفتاری را توضیح میدهند, شامل: فونولوژی خطی, فونولوژی غیر خطی, که هرتئوری روی جنبه های رفتاری خطا تأکید میکند. اما ظاهرأ همه قدرت توضیحی محدودی دارند,به ویژه از جنبه پروفایل های مختلف الگوهای خطا همراه با زیرگروه های مختلف کودکان با اختلال گفتاری, محققین بالینی, تئوری های زبان شناختی جدید را به کار میگیرند تا خطاهای واج شناختی مختل و رشدی را به روش های مختلف توصیف کنند, اما هنوز هم فقط بخشی از رفتارهای مشاهده شده اختلال واج شناختی را توضیح میدهند.

09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
Tabslp.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۷ ، ۰۹:۲۹
jafar masumi